Differentiatie in de lessen aardrijkskunde: een haalbare kaart!

In vakken met een beperkt aantal uren, zoals aardrijkskunde, is het niet vanzelfsprekend om je leerlingen volledig te leren kennen of om het leerplan af te werken. Differentiatie komt daar nog eens bovenop en wanneer alleen de theoretische kaders worden doorgegeven zonder de praktische, concrete vertaling, wordt het moeilijk. Toch zijn er binnen deze randvoorwaarden heel wat mogelijkheden om te differenti‘ren.

In deze vorming bespreek je materiaal dat is uitgewerkt voor het vak aardrijkskunde. Vervolgens ga je aan de slag met de voorgestelde technieken en methoden en worden lesvoorbeelden uitgewisseld.

2 halve dagen, van 9u30 -13u30:
dinsdag 16 januari 2018 en
dinsdag 27 februari 2018 (Houthalen)

– wat differentiatie is en inhoudt;
– bestaande technieken en mogelijkheden om te differenti‘ren kennen;
– hoe je differentiatie in je les kan integreren;
– hoe jouw evaluatie de start vormt voor differentiatie.

– starten om differentiatie in je onderwijspraktijk te integreren;
– aan de slag gaan met bestaand materiaal;
– bestaand materiaal aanpassen en in de eigen lessen aardrijkskunde integreren.

Schrijf je in voor deze vorming


Facturatiegegevens (indien verschillend van bovenstaande gegevens)