Tenz als ondersteunende partij

Tenz is de sherpa voor iedereen die, zowel binnen als buiten de schoolpoort, samenwerkt met kinderen en jongeren en dat in heel Vlaanderen. Wij ondersteunen jou dankzij opleidingen, intervisie en coaching, zodat je jezelf verder kan ontwikkelen. We voorzien je van het nodige doorzettingsvermogen en bieden je graag extra inspiratie. Dat doen we door een behapbare portie theorie aan te reiken en meteen de vertaalslag te maken naar de praktijk, zodat je direct aan de slag kan.

Tenz als expertisecentrum

Tenz bouwt verder op de kennis en kunde van Onderwijs Service. Deze organisatie was gespecialiseerd in praktijkgerichte vormingen om pedagogisch-didactische methodieken te implementeren, met het oog op de professionalisering van leerkrachten en andere betrokkenen binnen het onderwijs. Ook Leefsleutels is onderdeel van Tenz. Leefsleutels plaatst het welbevinden van leerlingen en leerkrachten op de school centraal.

Bovendien beschikken we over een uitgebreid netwerk van professionals, dankzij samenwerkingen met (hoge)scholen, universiteiten en andere organisaties in binnen- en buitenland. Door al deze expertise te bundelen, kunnen we jou een volledig opleidingsprogramma presenteren. Zo bieden we o.a. vormingen en procesbegeleiding aan, georganiseerd door Oetang. Deze organisatie stimuleert creativiteit en innovatie binnen scholen, jeugdorganisaties en verwante sectoren. Bovendien begeleidt Oetang het proces indien je kiest voor grote vernieuwingen binnen jouw school.

Daarnaast volgen we de onderwijsontwikkelingen op de voet en zijn we kritisch waar nodig. Dit zorgt ervoor dat we ons aanbod up-to-date houden en zo de kwaliteit ervan garanderen. Bovendien werken we samen met gecertificeerde lesgevers. (KiVa, Visible Learning) die nauwkeurig geselecteerd zijn voor hun vaardigheden en competenties.