Eigen skills ontwikkelen so

ACT Mindful @ school

Leerkrachten zijn vatbaarder voor burn-out dan andere beroepsgroepen. Om dit te voorkomen, biedt deze training handvatten om beter te leren omgaan met spanning, stress, zorgen of piekergedachten. ACT staat voor Acceptance & Commitment Therapy en is een wetenschappelijk beproefde methode om meer voldoening te halen uit je leven en je werk. Als bonus krijg je bij deze training enkele audiobestanden en kan je gebruikmaken van een ondersteunende app op je smartphone.

Correct stemgebruik

Je hebt je stem broodnodig voor je beroep en je gebruikt ze dagelijks. Na een tijdje beroepspraktijk kan het zijn dat je het moeilijk krijgt. Je wordt gemakkelijk hees, moet inspanning leveren om te spreken en je verstaanbaar te maken. Je kijkt uit naar de vakantieweken om je stem te laten rusten. Of je wil gewoon wat extra tips en tricks om al deze problemen te vermijden. Tijdens deze vorming ga je dieper in op ademhaling, draagkracht via correcte ademsteun en articulatie om ervoor te zorgen dat je op een natuurlijke manier je stemorgaan kunt gebruiken zonder al te veel last. Er is ruim tijd voor persoonlijke vragen en oefenmomenten.

Priority essentials

Deze workshop ondersteunt op het gebied van persoonlijke organisatie en resultaat boeken. Het is een actieve beleving waar deelnemers vooral worden gemotiveerd en geholpen om hun dagelijkse acties op te pakken met gegarandeerd resultaat. Een hoge work/life balance, meer controle, meer rust in hoofd en minder stress zijn de resultaten die de deelnemers aangeven.

Veerkrachtig voor de klas

In deze workshop zet je een waarderende, oplossingsgerichte bril op. Er wordt een kader geboden dat inzicht geeft in de kansen, uitdagingen en belemmeringen van een job in het onderwijs. Met een vragenlijst kan je aspecten van de eigen job in kaart brengen en je een beeld vormen van de eigen situatie. Verder wordt het belang van het inzetten van je talenten getoond. Er worden tools gebruikt waarmee je je eigen talenten en die van het team kan benoemen. Je begrijpt ook wat er gebeurt wanneer je 'doorschiet' in je talenten. Je sterktes benoemen, ruimte krijgen om deze te ontwikkelen en taken in het schoolteam eens anders durven verdelen, biedt mogelijkheden tot zelfontplooiing, zelfzorg en veerkracht.