Leerlingen begeleiden so

Faalangst, weg ermee! Zelfvertrouwen, kom op ermee!

Dat lukt me nooit! Help, ik kan dat niet en zal het ook nooit kunnen! Ik weet er niets van ... Niemand snapt me, niemand gelooft me ,maar ik weet het zeker: ik kan dat niet ... Faalangst of angst te mislukken doet zich voor in situaties waarin een kind denkt te moeten presteren en hierbij, vaak ten onrechte, gelooft dat de kans op mislukken groot is. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt beschreven wat faalangst is en hoe je dit kan herkennen. Er worden handvatten aangereikt om het zelfvertrouwen bij kinderen op te krikken en faalangst te voorkomen en/of aan te pakken thuis en op school. Je staat stil bij de vormen, kenmerken en oorzaken van faalangst. Je denkt na over je leerkrachtstijl: hoe kan ik faalangst preventief aanpakken tijdens mijn lesgeven? Hoe ondersteun ik ouders in de omgang met deze kinderen en jongeren. Via voorbeelden krijg je handvatten om dit probleem effectief aan te pakken. Er is tijd en ruimte voor vragen en bedenkingen.

Hoogbegaafdheid op school van nabij bekeken

Deze vorming geeft een beeld en identiteit aan hoogbegaafdheid. Op basis hiervan ga je dieper in op de specifieke noden van hoogbegaafde leerlingen. Daarbij komen volgende onderwerpen aan bod: - een foto van hoogbegaafdheid; - kenmerken van hoogbegaafde leerlingen; - differentiatie naar boven toe.

Hoogsensitieve jongeren in het onderwijs

Hoogsensitiviteit is een term die vaker opduikt. Het is geen (leer)stoornis of aandoening, maar een karaktereigenschap die we bij 15 tot 20 % van de jongeren aantreffen. Het gaat om jongeren met een heel fijngevoelig zenuwstelsel en een intense belevingswereld. Door recent onderzoek weten we steeds meer van het specifieke functioneren van deze jongeren en het effect van hoogsensitiviteit op hun schoolse prestaties, hun gedrag en sociale omgang.

Onderpresteren aanpakken: krachtig en doelgericht

Onderpresteren blijkt in de praktijk een hardnekkig probleem dat menig leerkracht en ouder wakker houdt. Onderpresteren manifesteert zich vaak op meerdere levensgebieden en het gaat niet vanzelf over. De onderpresteerder is niet trots op zijn gedrag, noch op zijn resultaten (ook al lijkt dat soms wel zo). Daarbij beseft de onderpresteerder vaak zeer goed waar hij in moet verbeteren, alleen weet hij niet hoe hij dat kan veranderen. Het ontbreekt hem aan doorzettingsvermogen, ook als hij het goed wil doen. Hij ervaart meer moeite met zogenoemde normale en voor de hand liggende taken. Je leert het onderpresteren te herkennen en krijgt een toolbox om het doelgericht aan te pakken. Je behandelt een doelgerichte studieaanpak die werkt en waar onderpresteerders behoefte aan hebben om tot betere prestaties te komen. Je krijgt coaching op je eigen casussen.

Wat elke leraar moet weten: de wetenschap van het leren

"Knowledge is power", in tijden van het omnipresente internet zelfs nog meer dan vroeger. Hoe meer je weet, hoe beter je kritisch, creatief en probleemoplossend kan denken, én hoe sneller je nog verder zal bijleren. Jongeren zitten ongeveer 10 000 uur op school, maar de tijd daarvan die besteed wordt aan de manier waarop ze het best studeren bedraagt ... (zelf aan te vullen). Veel leerlingen steunen daarbij op leerstrategieën als markeren en herlezen hoewel deze technieken verre van optimaal zijn. Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie over hoe het leren écht werkt. We verduidelijken voor jou op een concrete manier de meest effectieve leerstrategieën die breed inzetbaar zijn en geven daarbij tal van direct toepasbare voorbeelden voor je klaspraktijk. Wat de wetenschap van het leren ons vertelt ...

Ervaringssessie autisme

Over autisme valt veel te lezen. Maar hoe voelen mensen met autisme zich? Hoe komt de informatie binnen? Welke dingen vormen een uitdaging en wat is helpend om die hindernissen te kunnen nemen? Naast inleefoefeningen wordt voldoende tijd gemaakt om de ervaringen te koppelen aan de nodige achtergrondkennis en concrete adviezen voor de praktijk. Een sessie om nooit meer te vergeten!