Leren zichtbaar maken

Basissessie: Leren zichtbaar maken: de grondslag

Speciaal voor scholen heeft prof. Hattie het trainingsprogramma Visible Learning ontwikkeld. Het is geen nieuwe methode en ze vereist geen aparte lessen of andere ingrijpende veranderingen. Het is enkel een verhaal dat je ertoe verbindt om hetgeen zinvol is te behouden en te benoemen waar het anders kan. Je keuzes zullen voortaan wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ze kunnen door jezelf/je team onder de loep genomen en besproken worden. Je zal met een hernieuwde focus zeer sterk staan, niet door een toverformule, maar door lef, keuzes en focus op kerntaken.

Plussessie: Leren zichtbaar maken voor leerkrachten

Nu je het verhaal van Leren zichtbaar maken kent, wil je kijken naar jouw volgende stappen. Schrijf je bij voorkeur samen met een collega in die als klankbord kan dienen. Je krijgt tussen de twee vormingsdagen tijd om aan de slag te gaan. Dag 1 Tijdens deze vormingsdag krijg je als leerkracht instrumenten en strategie‘n om essenti‘le vragen met betrekking tot het leren van kinderen te beantwoorden, inclusief het berekenen van effectgroottes. Je gaat dieper in op je rol als evaluator en onderzoekt de kenmerken van een optimale 'leerder'. Je ontwikkelt een eigen stappenplan om het leren in jouw klas zichtbaar te maken en om dit vervolgens in jouw klas in de praktijk te brengen tussen de eerste en de tweede trainingsdag. Deze dag belooft een evenwicht tussen theorie, praktijk en groepsdiscussie. Dag 2 Op deze dag delen we de casussen met elkaar. W e gaan dieper in op de denkkaders van een ge•nspireerde leerkracht. We krijgen een duidelijke inkijk in een klaslokaal van een Visible Learning-school. Welke kenmerken wil je ook in jouw klas en school zien? In welke stappen pakken we dat aan? W e maken daarbij een tweede impactcyclus. Na deze tweede dag ben je klaar om in je eigen klas en op je eigen school de principes van Visible Learning toe te passen.

Plussessie: Leren zichtbaar maken: bewijs in actie voor beleidsmakers

Nu je het verhaal van Leren zichtbaar maken kent, wil je als beleidsteam denktijd om de juiste prioriteiten en keuzes te maken. Je school krijgt matrices en instrumenten aangereikt om in de hoofden van de kinderen te kruipen om van daaruit een schoolontwikkelingsplan op te bouwen. Je krijgt tussen de twee vormingsdagen tijd om aan de slag te gaan en een volledig beeld en overzicht te krijgen van waar jouw school staat. Bij voorkeur schrijf je je voor deze cursus in samen met iemand van het leidinggevende team om meer draagvlak en steun te cre‘ren. Dag 1 Je maakt kennis met de onderzoeksinstrumenten waarmee je het leren op jouw school zichtbaar kunt maken. Aan het einde van de dag ga je naar huis met een instrument dat je op een andere manier laat kijken naar je eigen schoolwerking en dat je gaat inzetten om alle informatie, die je nodig hebt voor de analyse, te verzamelen ter voorbereiding van deel 2 van deze training. Deze dag wordt een boeiende mix tussen theorie, praktijk en discussie. Dag 2 Je analyseert onder leiding van de trainers de door jou verzamelde gegevens en trekt conclusies, zodat je veranderteam in je eigen school 'leren zichtbaar kan maken'. Je stelt samen een plan op voor vervolgacties op school- en klasniveau. Hiermee kun je zelf je schoolontwikkeling vormgeven. Je gaat op zoek naar een antwoord op de vraag hoe de structuren in jouw school helpen om het leren zichtbaar te maken tijdens o.a. personeelsvergaderingen, planningsvergaderingen en observaties van hoe kinderen reageren op lesgeven.