Lessen ontwerpen bao

Basissessie: Werkvormen Ontwerper – basisvorming

De Werkvormen Ontwerper maakt de zoektocht naar gevarieerde en doelgerichte opdrachten voor je lessen concreet, haalbaar en leuk. Je verkent heel w at achtergrondinformatie, inspiratiebronnen en inzichten rond actief leren en ervaart zelf verschillende didactische werkvormen. Door deze samen te ontleden, ontdek je kenmerken waarmee je kan puzzelen en oneindig veel variaties kan aanbrengen in opdrachten en lessen. Deze aanpak zorgt ervoor dat je lesinhoud en leerdoelen kunt vertaalt in krachtige en dynamische leerprocessen, op maat van je leerlingen.

Plussessie: Activiteiten ontwerpen met een Zill-bril

Het leerplanconcept Zin in Leren, Zin in Leven! van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertrekt vanuit een aantal specifieke krachtlijnen die leerkrachten onder andere uitdagen bewust om te gaan met hun didactisch ontwerp. Deze sessie versterkt je als ontwerper van activiteiten en projecten, met linken naar de krachtlijnen van Zill en een belangrijk uitgangspunt van het leerplanconcept: werken vanuit een focus. Waarmee houd je rekening als je een activiteit ontwerpt en een focus bepaalt? Op welke leercontexten zet je in? Hoe gidst het Zill-ordeningskader je daar in? Hoe helpt de digitale SelectieTool je? Via concrete voorbeelden en casussen krijg je verschillende ontwerptips om zelf verder mee aan de slag te gaan en te groeien als Zill-ontwerper.

Plussessie: Werkvormen Ontwerper – creatieve opdrachten

Creatieve denkvaardigheden van leerlingen aanspreken en helpen ontwikkelen is een onmisbare troef als leerkracht. Met de Werkvormen Ontwerper leer je dat meteen in de praktijk brengen. Door de inzichten van de basissessie rond werkvormen te koppelen aan het creatief proces, leer je specifieke opdrachten ontwerpen die leerlingen stimuleren om creatief te denken. Je ervaart verschillende werkvormen die hierop inspelen en krijgt concrete tips om leerlingen te helpen verzinnen, idee‘n te ordenen, combineren en aanpassen. Op die manier ben je klaar om met meer vertrouwen creativiteitsopdrachten in je lessen te integreren.

Plussessie: Werkvormen Ontwerper – onderzoekend leren

Onderzoekscompetenties van kinderen aanscherpen is cruciaal in een steeds sneller veranderende wereld. De Werkvormen Ontwerper helpt je om lesopdrachten te verzinnen die dit stimuleren. Door de inzichten van de basissessie rond werkvormen te koppelen aan onderzoekend leren, kan je specifieke opdrachten ontwerpen die kinderen onderzoekend en systematisch aan het werk zetten. Je ervaart verschillende werkvormen die hierop inspelen en krijgt concrete tips om kinderen te ondersteunen in het verzamelen, selecteren en ordenen van informatie en hen op zoek te laten gaan naar systeemverbanden. Op die manier krijg je sleutels in handen om kinderen de verantwoordelijkheid te geven zelf antwoorden te vinden op complexe Uitdagingen, vanuit een kritische en nieuwsgierige houding.

Plussessie: Werkvormen Ontwerper – samenwerkend leren

Een school is de plaats bij uitstek voor kinderen om te leren samenwerken en sociale vaardigheden te ontwikkelen. De Werkvormen Ontwerper helpt je om hiervoor lesopdrachten te verzinnen die die vaardigheden aanspreken. Door de inzichten van de basissessie rond werkvormen te koppelen aan samenwerkend leren kan je specifieke opdrachten ontwerpen die kinderen hierin stimuleren. Je ervaart verschillende cošperatieve werkvormen en krijgt concrete tips om kinderen te ondersteunen in co-creatie, het leren van en aan elkaar, omgaan met meningsverschillen en innemen van andere standpunten. Op die manier ontwikkelen kinderen al vanaf jonge leeftijd sociale competenties die ze de rest van hun leven intensief nodig zullen hebben.

EDI: Expliciete Directe Instructie

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een manier van lesgeven om bij jouw leerlingen betere leerresultaten te behalen. Je begeleidt je leerlingen doorheen de les en je houdt controle over het leerproces. Dit gebeurt in vaste fases: formuleren van een concreet lesdoel, voorkennis activeren, een korte instructie geven, begeleid oefenen, zelfstandig oefenen en verlengde instructie en les afsluiten. Leerkrachten zijn enthousiast over EDI omdat ze mogen doen waar ze goed in zijn, namelijk lesgeven! Op deze vormingsdag geven we tips, technieken en materialen mee om binnen elke fase te gebruiken.