Ontwikkeling opvolgen

Formatieve evaluatie

Laat kinderen de volgende stap zetten in hun leerproces als je: - elk kind wilt laten zien dat hij kan groeien; - het belangrijk vindt dat kinderen eigenaar worden van hun leerproces; - de focus wilt leggen op het leerproces en niet op "het juiste antwoord geven". 'Formatief' betekent dat je de prestaties van het kind niet vergelijkt met die van andere kinderen, maar met zijn eerdere resultaten. Daarmee breng je de persoonlijke ontwikkeling in beeld. Onder 'assessment' verstaan we de manier waarop je kinderen vooruithelpt in hun leerproces, onder andere door feedback te geven, vragen te stellen, door het leerdoel helder te maken en door aan te geven hoe een 'goed' leerresultaat eruitziet. Kinderen krijgen terugkoppeling van de leerkracht maar ook van klasgenoten. Bovendien leren ze om zelf te reflecteren op hun leerresultaten. Zo maak je het 'leren' zichtbaar.

Op weg naar een visie op brede evaluatie

Scholen staan vaak voor uitdagende vraagstukken wat hun evaluatiebeleid betreft. De nood om anders en 'breder' te gaan evalueren wordt groter: je wilt je als leerkracht meer richten op de totaalontwikkeling van je leerlingen, op evaluatie die meer doet dan beoordelen, op attitudes en vaardigheden die niet zomaar in punten te vatten zijn. Je bestudeert enkele kaders, uitgangspunten en instrumenten om breder te gaan evalueren met betrokkenheid van de leerlingen. Zo ontwikkel je aan de hand van oefeningen en gespreksrondes als team, een visie rond brede en kwaliteitsvolle evaluatie die het leren versterkt.